De Stichting Creatief Onderwijs is in 2009 opgericht door Ilona van Voorst tot Voorst- van Nispen tot Sevenaer. De Stichting beoogt het maatschappelijk bewustzijn en de maatschappelijke betrokkenheid van Nederlandse jongeren te versterken.  Daartoe heeft de Stichting een drietal thema’s vastgesteld waarop de activiteiten zich richten: